Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

World Courier: Kurs for transport av biologisk materiale og tørris i Bergen og Oslo

22. October 2019 - 23. October 2019

IATA DGR Training – Class 6.2

Kurs for transport av biologisk materiale og tørris avholdes på UiB, Muséplassen 1, 5007 Bergen, tirsdag 22. okt 2019 kl 09.00 og Domus Theologica på Blindern, onsdag 23. okt 2019 kl 09.00 

Pris: 1.950 kr

Transport og klargjøring av farlig gods:
Dry Ice & Biological Substances

Kurset gir avsendere innsikt i håndtering og klassifisering av biologisk materiale som går under betegnelsen farlig gods av det internasjonale luftfartsorganet IATA. Ved gjennomført kurs vil deltakeren bli sertifisert for pakking og klargjøring av pasientprøver, biologisk materiale og håndtering av tørr-is som skal transporteres via nasjonal-og internasjonal luftfart, i henhold til IATA’s regelverk ”Dangerous Goods Regulations”.

Kurset avholdes på 1 dag, og vil gi deltakeren følgende:

  • Forståelse og identifisering av deltakerens ansvar ved lufttransport på det nasjonale og internasjonale plan
  • Lovpålagt sertifisering til å kunne håndtere og sende infisert biologisk materiale
  • Kunnskap om klassefisering av pasientprøver som skal transporteres
  • Forståelse for valg av riktig forpakning
  • Kunnskap om korrekt merking av forpakning
  • God innsikt for opprettholdelse av sikkerheten vedr. transport av farlig gods
  • Innsyn i nasjonalt og internasjonalt lovverk

Deltakeren skal etter endt kurs kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med transport av biologisk materiale og tørr-is. Videre skal deltakeren kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy.

Etter en avsluttende eksamen (ca. 1 time) vil deltakeren bli tildelt et sertifikat er har en gyldighet på 2 år. Setifikatet gir deltakeren mulighet til å klargjøring av pasientprøver som skal transporteres i henhold til gjeldende lovverk.

Kurset avholdes på engelsk av World Couriers IATA-godkjent kursleder, og en representant fra World Courier Norway vil være tilstede og tilgjengelig for spørsmål og kommentarer som berører norske forhold. Alle deltakere vil få utdelt kursmateriale som omhandler de aktuelle tema som blir tatt opp på kurset.

Agenda
09:00 Velkommen til kurs
Presentasjon av kursholder og deltakere
09:15 Sesjon 1
10:30 Pause
10:45 Sesjon 2
12:30 Lunsj
13:00 Sesjon 3
14:15 Pause
14:30 Skriftlig prøve
15:30 Avslutning

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med World Courier, Attiq Virk: avirk@worldcourier.no eller på tlf +47 468 79 880

Se invitasjonene som PDF: Oslo eller Bergen 

Details

Start:
22. October 2019
End:
23. October 2019
Event Categories:
,