Rising Stars at the NLS Days 2021

Rising Stars at the NLS Days 2021

“We are happy that so many Norwegian companies are accepted to Nordic Life Science Invest, and especially proud of our Rising Stars members”, says Hanne Mette Dyrlie Kristensen. Out of 80 selected Rising Stars companies at the NLS Days 2021, 24 are from Norway and 7...
Livsvitenskap – En investering i fremtiden

Livsvitenskap – En investering i fremtiden

   Av Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster Norge investerer hvert år milliarder i forskning innen livsvitenskap. Fra denne forskningen kommer løsninger på noen av våre aller største samfunnsutfordringer. Per i dag får vi fortsatt for lite...
Our first new members in 2021

Our first new members in 2021

The Life Science Cluster welcomed NoMy, C. Ranger Consulting and BioCat as members in the beginning of 2021. “NoMy is our first member company looking into the potential of fungal mycelium and will be a valuable part of our life science family innovating new foods and...
Covid-19 har vist viktigheten av livsvitenskap

Covid-19 har vist viktigheten av livsvitenskap

  Oppmerksomheten om livsvitenskap-industriens bidrag til samfunnet under pandemien har gitt økt investeringsvilje og åpner nye muligheter. Det viser en ny rapport om konsekvensene av pandemien for norsk-svensk handel og samarbeid. Næringen etterspør i rapporten...