The Life Science Cluster increases numbers of members

The Life Science Cluster increases numbers of members

Arctic Nutrition, Emtunga Solutions and AFRY are welcomed as members during the last few months, as The Life Science Cluster continues to increase its numbers of members. “Every new member brings us closer to unleashing the potential of Norway’s life sciences sectors...
Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

The Life Science Cluster har gitt innspill til regjeringens kommende eksporthandlingsplan. Innspillet er gitt via Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Regjeringen skal utarbeide en eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter...
Endringer i styret

Endringer i styret

The Life Science Cluster ønsker Jonas Hallén fra Arxx Therapeutics og Frode Nakkim fra Bayer velkommen i styret. Samtidig takkes Bjørn Brudevoll og Bjørn Pedersen av. De var begge blant stifterne av klyngen og går inn i valgkomiteen etter Monica Larsen. Aker...