Felles innsats mot Koronaviruset

Felles innsats mot Koronaviruset

Når mennesker med ulik kompetanse jobber sammen, skapes resultater som er større enn hver enkelt får til alene. Dette er viktig nå i beredskapsarbeidet mot koronaviruset. Innen livsvitenskap har dette vært måten å jobbe på bestandig. Det kan komme til god nytte nå....
The Life Science Cluster bygger investornettverk

The Life Science Cluster bygger investornettverk

Oslo, 05.03.2020 Livsvitenskap bringer løsninger på menneskehetens største utfordringer. Innenfor helse, marin, landbruk og industriell sektor bygger våre selskaper morgendagens løsninger. Utviklingsløp som er bygget på solid forskning og vitenskap tar lang tid, og...
Welcome to our new members!

Welcome to our new members!

Picture: Mari Espelund and Kim Heglund, Inhibio We are very pleased to welcome aboard three new members in The Life Science Cluster and want to extend a big welcome to them all. We are delighted to be joined by Inhibio, Hemispherian and SonoClear, companies that are...