Nyansatt ansvarlig for innovasjon og samarbeid

Nyansatt ansvarlig for innovasjon og samarbeid

Bjarte Håvik er ansatt som ansvarlig for innovasjon og samarbeid i The Life Science Cluster. – Jeg gleder meg til å møte medlemmene og lære om deres mål og ambisjoner, og legge til rette for samarbeidet i klyngen og med aktører utenfor, sier Bjarte Håvik som har...
New Board Members

New Board Members

New board members: Ingrid Dynna, Katrine Malmer-Høvik, Per Morten Sandset & Jan Terje Andersen The Life Science Cluster welcomes Ingrid Dynna, Per Morten Sandset, Katrine Malmer-Høvik and Jan Terje Andersen as new board members. Amir Sasson joins the Strategic...
RIP-midler skal øke medlemmenes konkurransekraft

RIP-midler skal øke medlemmenes konkurransekraft

Bilde: Lars S. Dalen / NIBIO The Life Science Cluster har sammen med Senter for digitalt liv Norge mottatt 300 000 kroner i tilskudd fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021 til prosjekter om bærekraft, sirkulærøkonomi og internasjonalisering. – Vi er opptatt...
Stortinget åpner for beredskapsavtaler

Stortinget åpner for beredskapsavtaler

– Norske legemiddelprodusenter har både kapasitet og kompetanse til å produsere legemidler landet trenger. Derfor er vi glade for at Stortinget nå ber regjeringen gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for produksjon...
De nye hjørnesteinsbedriftene

De nye hjørnesteinsbedriftene

Samarbeid, infrastruktur og kompetanse. Det er hovedelementene som må være på plass for at helse- og livsvitenskapselskaper skal etablere seg og gi arbeiderplasser i norske kommuner. Flere innledere la vekt på nettopp dette under webinaret Livsvitenskap: De nye...