The Board

Lars Lund-Roland, ELAR Consulting (Chairman)

Lars Lund-Roland jobber i dag som bedrift- og ledelsesrådgiver. Tidligere har han også vært CEO hos Bringwell AB, et Stockholm-registrert helse- og velferdsselskap som spesialiserer seg på reseptfrie farmasøytiske produkter samt kostholds- og ernæringstilskudd. Før dette var han daglig leder i MSD Norge (et datterselskap av Merck & Co Inc.) i 10 år, og har opparbeidet seg mer enn 25 åra “big pharma”-erfaring fra ulike nasjonale og internasjonale lederstillinger i markedsføring og salg hos Merck & Co Inc. For tiden er han styremedlem hos Vaccibody AS, og har styreerfaring fra Targovax AS, Idia AS, Infodoc AS og Health Tech AS; de to sistnevnte er norske helseteknologiforetak. Han har også sittet i styrene til LMI og Svensk Egenvård. Han er bedriftsøkonom fra BI, og har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Buskerud; videre har han ledelsesutdanning fra Columbia Business School og Harvard Business School.

Bjørn K. Pedersen, CEO, Diatec Monoclonals AS

Født i 1956. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Vært leverandør til norske forskningslaboratorier siden 1976 gjennom selskapet A/S E. Pedersen & Sønn. Solgte selskapet til Thermo Fisher Scientific i 2008 og fortsatte å jobbe i Fisher Scientific AS til 2012. Startet Diatec Monoclonals AS i 1986 og har vært involvert i selskapet gjennom styreposisjon og eierskap. Har ledet Diatec Monoclonals AS siden 2013.Er sterkt engasjert i å utvikle norsk industri basert på bioteknologi som en satsning for framtiden. Har også stort engasjement for å øke interessen for realfag for barn og ungdom, og har bl.a. bygget Scilab i samarbeid med Norges Forskningsråd. Er oppnevnt som medlem i Arbeidslivsrådet ved Mat.Nat UiO.

Bjørn Brudevoll, Managing Director, Head4More AS

Bjørn Brudevoll har høyere økonomi- og lederutdanning fra Handelsakademiet, Befalsskolen for Marinen, Sjøkrigsskolen KS1 og KS 2, Forsvarets Stabsskole og BI. Hans militære karriere førte frem til strategiske lederroller i Forsvarets toppledelse, etterfulgt av bred erfaring innen management consulting og mer enn 17 år med sentrale lederroller nasjonalt og internasjonalt i både Mercuri Urval og Head4More.

Bjørn har spesialisert seg innen styrepraksis gjennom studier og forskning innen fagfeltet. Han er selv multigründer og styrerådgiver for ulike virksomheter. Gjennom hele sin konsulentkarriere har Bjørn hatt fokus på Life Science-sektoren, noe som har gitt ham inngående forståelse for området, samt et bredt nettverk både i privat og offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt.

Thomas Ramdahl, Managing Director, Bayer AS

Thomas Ramdahl er administrerende direktør i Bayer AS og har arbeidet med utvikling av legemidler, både vitenskapelig og forretningsmessig, i mer enn 20 år. Han kom til Bayer via oppkjøpet av Algeta ASA, som han var med å på bygge opp fra 2001. Før dette har han jobbet med ulike legemiddelprosjekter innen onkologi og hjerte/kar i Pronova og Norsk Hydro siden 1989 med et kort avbrekk innen petrokjemi. Thomas er utdannet sivilingeniør i organisk kjemi fra NTH og har en dr.philos. grad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo.

Ragnhild Dragøy Whitaker, Research Manager Marine Biotechnology, Nofima

Ragnhild har en PhD i kjemi fra Tufts University utenfor Boston MA, og har etter det arbeidet innen utvikling av ulike nanopartikler til imaging og legemiddelleveranser ved Boston University og ved universitetet i Tromsø. Ragnhild har siden vært med på å utvikle og bruke metoder for bioprospektering av bioktive komponenter fra arktiske arter mot dermatologiske indikasjoner. Fra 2014 har Ragnhild jobbet som forskningsleder innen marin bioteknologi ved Nofima der fokuset er å øke verdiskapning fra og bruken av marint restråstoff og lite utnyttede marine biomasser. Ragnhild jobber også som senterleder for Nofimas satsing på utvikling av markedsrettede bærekraftige proteinprodukter fra restråstoff fra hav og land gjennom målrettet og skalerbar bioprosessering. Ragnhild er nestleder i styret for forskningsstiftelsen MABIT, hun sitter i styret i Biotech North, i styret på BioCat forskerskole og har tidligere vært medlem av interimstyret i Arctic Biodiscovery Center. Ragnhild holder for tiden på med en Executive MBA Sustainable Innovation in Global Seafood ved Norges Handelshøyskole.

 

Øivind Enger, Partner, Sarsia Seed Management AS

Øivind er født i 1956 og har en doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. Etter avlagt doktorgrad arbeidet han 10 år som forsker innen mikrobiell økologi og fiskesykdommer ved Universitetet i Bergen.  I 1999 ble han ansatt i prosjektutviklingsselskapet Forinnova som senere gikk over i Sarsia Innovasjon. Sarsia Innovasjon var et selskap for utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte prosjekter. I 2006 var Øivind med å etablere magementselskapet Sarsia Seed Managment AS som har management av såkornfondene Sarsia Seed og Sarsia Seed II. Disse fondene er i dag landets største dedikerte investorer innen tidligfase life science med 10 aktive life science –selskaper i porteføljen. Sarsia-fondene har vært første investor i selskaper som BerGen Bio og Vaccibody.  Øivind har interessert seg særlig for arbeid med IP og patentstrategi og har erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper.

Camilla Haglerød, CTO, Oxy Solutions AS

Camilla Haglerød er CTO i Oxy Solutions AS. Hun er blant annet ansvarlig for å utvikle blant annet sårhelingsprodukter, både vitenskapelig og forretningsmessig. Hun har tidligere arbeidet i Regenics AS som CEO, hvor hun var med på å utvikle en aktiv ingrediens til bruk i kosmetikk- og sårhelingsprodukter. Hun har sittet i styret til Tekna Biotek i over 5 år, hvor hun nå har funksjon som politisk ansvarlig. Camilla er utdannet fysiolog og har en PhD i nevrovitenskap fra medisinsk fakultet, UiO.

 

 

Jon B. Borgaard, Head of Department, Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (Clinical Trail Unit)

Jon er avdelingsleder i Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus, og leder en enhet som støtter klinisk forskning ved OUS og regionalt i Helse Sør-Øst. Etter utdanning som siv.ing fra NTH med spesialisering innenfor biofysikk, har han jobbet mer enn 20 år med klinisk FoU i internasjonale og norske farmasi og biotech bedrifter. Jon har erfaring som linje og prosjektleder, og har supplert med en Master of Management fra BI. Basis ble lagt i Nycomed Imaging, deretter fulgte roller som Head of Clinical Operations i Clavis Pharma, Clinical Director i PCI Biotech og Prosjektdirektør i LINK Medical. Er opptatt av ledelse og medarbeiderskap i kunnskapsbedrifter, og hvordan gode nettverk kan styrke verdiskapningen i offentlige og private virksomheter.

Morten Egeberg, Administrative Leader, UiO:Life Science and leader for Spark Norway

Morten har ansvar for innovasjonsarbeidet i Universitetet i Oslos store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap. Han har etablert innovasjonsprogrammet SPARK Norway der for å få mer innovasjon ut av forskningen. Morten har en Dr grad i molekylærbiologi fra EMBL i Heidelberg og har tidligere jobbet 15 år i global livsvitenskap industri hvor han har innehatt ulike forsknings- og lederstillinger i Dynal, Invitrogen, Life Technologies, Thermo Fisher og DNV Nemko Presafe AS. Han har lang erfaring i teamledelse, prosjektledelse, strategiprosesser og kommersialisering. Morten er særlig opptatt av hvordan universitetet, næringsklyngene og bedriftene kan jobbe sammen for å få til mer verdiskaping i Norge.

Share This