The Board

Lars Lund-Roland, ELAR Consulting (Chairman)

Lars Lund-Roland jobber i dag som bedrift- og ledelsesrådgiver. Tidligere har han også vært CEO hos Bringwell AB, et Stockholm-registrert helse- og velferdsselskap som spesialiserer seg på reseptfrie farmasøytiske produkter samt kostholds- og ernæringstilskudd. Før dette var han daglig leder i MSD Norge (et datterselskap av Merck & Co Inc.) i 10 år, og har opparbeidet seg mer enn 25 åra “big pharma”-erfaring fra ulike nasjonale og internasjonale lederstillinger i markedsføring og salg hos Merck & Co Inc. For tiden er han styremedlem hos Vaccibody AS, og har styreerfaring fra Targovax AS, Idia AS, Infodoc AS og Health Tech AS; de to sistnevnte er norske helseteknologiforetak. Han har også sittet i styrene til LMI og Svensk Egenvård. Han er bedriftsøkonom fra BI, og har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Buskerud; videre har han ledelsesutdanning fra Columbia Business School og Harvard Business School.

Ragnhild Dragøy Whitaker, Research Manager Marine Biotechnology, Nofima

Ragnhild har en PhD i kjemi fra Tufts University utenfor Boston MA, og har etter det arbeidet innen utvikling av ulike nanopartikler til imaging og legemiddelleveranser ved Boston University og ved universitetet i Tromsø. Ragnhild har siden vært med på å utvikle og bruke metoder for bioprospektering av bioktive komponenter fra arktiske arter mot dermatologiske indikasjoner. Fra 2014 har Ragnhild jobbet som forskningsleder innen marin bioteknologi ved Nofima der fokuset er å øke verdiskapning fra og bruken av marint restråstoff og lite utnyttede marine biomasser. Ragnhild jobber også som senterleder for Nofimas satsing på utvikling av markedsrettede bærekraftige proteinprodukter fra restråstoff fra hav og land gjennom målrettet og skalerbar bioprosessering. Ragnhild er nestleder i styret for forskningsstiftelsen MABIT, hun sitter i styret i Biotech North, i styret på BioCat forskerskole og har tidligere vært medlem av interimstyret i Arctic Biodiscovery Center. Ragnhild holder for tiden på med en Executive MBA Sustainable Innovation in Global Seafood ved Norges Handelshøyskole.

 

Øivind Enger, Partner, Sarsia Seed Management AS

Øivind er født i 1956 og har en doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. Etter avlagt doktorgrad arbeidet han 10 år som forsker innen mikrobiell økologi og fiskesykdommer ved Universitetet i Bergen.  I 1999 ble han ansatt i prosjektutviklingsselskapet Forinnova som senere gikk over i Sarsia Innovasjon. Sarsia Innovasjon var et selskap for utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte prosjekter. I 2006 var Øivind med å etablere magementselskapet Sarsia Seed Managment AS som har management av såkornfondene Sarsia Seed og Sarsia Seed II. Disse fondene er i dag landets største dedikerte investorer innen tidligfase life science med 10 aktive life science –selskaper i porteføljen. Sarsia-fondene har vært første investor i selskaper som BerGen Bio og Vaccibody.  Øivind har interessert seg særlig for arbeid med IP og patentstrategi og har erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper.

Camilla Haglerød, medical student at the University of Oslo

Camilla Haglerød er for tiden medisinstudent ved Universitet i Oslo. Videre var Camilla tidligere CTO i Oxy Solutions AS. Hun i Oxy Solutions var hun blant annet ansvarlig for å utvikle sårhelingsprodukter, både vitenskapelig og forretningsmessig. Hun har tidligere arbeidet i Regenics AS som CEO, hvor hun var med på å utvikle en aktiv ingrediens til bruk i kosmetikk- og sårhelingsprodukter. Hun har sittet i styret til Tekna Biotek i over 5 år, hvor hun nå har funksjon som politisk ansvarlig. Camilla er utdannet fysiolog og har en PhD i nevrovitenskap fra medisinsk fakultet, UiO. 

 

 

Jon B. Borgaard, Head of Department, Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (Clinical Trail Unit)

Jon er avdelingsleder i Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus, og leder en enhet som støtter klinisk forskning ved OUS og regionalt i Helse Sør-Øst. Etter utdanning som siv.ing fra NTH med spesialisering innenfor biofysikk, har han jobbet mer enn 20 år med klinisk FoU i internasjonale og norske farmasi og biotech bedrifter. Jon har erfaring som linje og prosjektleder, og har supplert med en Master of Management fra BI. Basis ble lagt i Nycomed Imaging, deretter fulgte roller som Head of Clinical Operations i Clavis Pharma, Clinical Director i PCI Biotech og Prosjektdirektør i LINK Medical. Er opptatt av ledelse og medarbeiderskap i kunnskapsbedrifter, og hvordan gode nettverk kan styrke verdiskapningen i offentlige og private virksomheter.

Morten Egeberg, Administrative Leader, UiO:Life Science and leader for Spark Norway

Morten har ansvar for innovasjonsarbeidet i Universitetet i Oslos store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap. Han har etablert innovasjonsprogrammet SPARK Norway der for å få mer innovasjon ut av forskningen. Morten har en Dr grad i molekylærbiologi fra EMBL i Heidelberg og har tidligere jobbet 15 år i global livsvitenskap industri hvor han har innehatt ulike forsknings- og lederstillinger i Dynal, Invitrogen, Life Technologies, Thermo Fisher og DNV Nemko Presafe AS. Han har lang erfaring i teamledelse, prosjektledelse, strategiprosesser og kommersialisering. Morten er særlig opptatt av hvordan universitetet, næringsklyngene og bedriftene kan jobbe sammen for å få til mer verdiskaping i Norge.

Lotte Skolem, Director Product & Technology, Aker BioMarine AS

Lotte Skolem er sivilingeniør i nanoteknologi fra NTNU i Trondheim. Hun er Direktør for Produkt & Portefølje i bioteknologiselskapet Aker BioMarine, og arbeider med selskapets innovasjonsstrategi, portefølje og strategiske innovasjonsprosjekter. Før hun kom til Aker BioMarine var Lotte prosjektleder i Boston Consulting Group hvor hun jobbet med strategiutvikling og teknologi innenfor MedTech, Pharma og Energy. Lotte har hjertet i R&D og hodet i business og trives best når hun kan bruke begge deler til å drive frem nye innovasjoner som kan gjøre en forskjell.

Frode Nakkim, Communications, Public Affairs and Sustainability Manager, Bayer AS

 

Jonas Hallén, Chief Medical Officer, Co-Founder, Arxx Therapeutics

Jonas Hallén is the Chief Medical Officer and Co-Founder of Arxx Therapeutics, a pre-clinical stage biotech company developing a monoclonal antibody for rare fibrotic diseases. Prior to joining Arxx, Jonas was a Medical Director in Region Europe at Novartis. Also at Novartis, he was Real-World Evidence Lead in the Nordics where he was responsible for external real-world evidence collaborations with academic institutions and private companies across the Nordics. Before Novartis, he was the Clinical Program Leader at Pronova BioPharma. Jonas began his industry career at Boehringer Ingelheim in the medical group where he became the Nordic Therapeutic Area Director for cardiovascular products. Jonas has been on the board of the Pharmaceutical Physician Association in Norway (a specialty branch of the Norwegian Medical Association). He is an MD from the University of Copenhagen and has a PhD in cardiovascular disease from the University of Oslo. His research interests span cardiovascular biomarkers, clinical trial design and drug development.

 

Share This