Foreslår Nasjonalt Senter for farmasøytisk produksjon

Foreslår Nasjonalt Senter for farmasøytisk produksjon

– Norge trenger bedre legemiddelberedskap. Derfor foreslår The Life Science Cluster å etablere et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, som i tillegg til bedre beredskap vil gi flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Det sier Hanne Mette Dyrlie...
Økt satsing på innovasjon og eksport

Økt satsing på innovasjon og eksport

– Regjeringen har lagt fram et budsjett med økt satsing på FoU og innovasjon, som deltakelse i forskningsprogram og økte midler til eksportfremmende arbeid. Likevel tror vi ikke at dette er tilstrekkelig i situasjonen vi er i nå med behov for omstilling. Det sier...
The Life Science Cluster increases numbers of members

The Life Science Cluster increases numbers of members

Arctic Nutrition, Emtunga Solutions and AFRY are welcomed as members during the last few months, as The Life Science Cluster continues to increase its numbers of members. “Every new member brings us closer to unleashing the potential of Norway’s life sciences sectors...

TLSC Newsletter

Stay updated by signing up for our newsletter!