Individer responderer ulikt på mat, og både forskning og samfunnstrendene går mot persontilpasset kosthold. Samtidig viser forskningen en svært kompleks sammenheng mellom indre og ytre faktorer som påvirker helsa vår, og hvordan hver enkelt av oss reagerer på mat.

Hør mer om trender og forskning innen persontilpasset ernæring fra webinaret Persontilpasset ernæring mot 2030.

Webinaret var et samarbeid mellom Oslo Met og klyngene Framtidsmat og The Life Science Cluster.

Et utgangspunkt for forskningen på persontilpasset ernæring, er at skreddersydde ernæringsråd vil være mer effektive enn generelle ernæringsråd. Tre ulike forskere ga en introduksjon til sine funn og forskningsarbeid.

  • Vibeke Telle-Hansen, førsteamanuensis, OsloMet: Overordet introduksjon til fagfeltet
  • Sarah Berry, King’s College, London: Precision nutrition: a diet personalised to your metabolism and gut
  • Stine Ulven, professor og leder for Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO: Betydningen av exposomet i persontilpasset ernæring

Gener alene forklarer ikke forskjellene
Tidlig var forskningen opptatt av, og viste at genene har noe å si for hvorfor individer responderer ulikt på mat. Etter hvert viste forskning på mikrobiom i tarmen en sammenheng mellom mat og helse. Nå inkluderer forskningsområdet ikke bare disse indre faktorene, men også ytre faktorer. Et kompleks sett av faktorer avgjør påvirkningen på menneskers helse og velvære. Takket være ny teknologi og bruk av big data har forskningen etter hvert verktøyene som skal til for å si mer om disse komplekse sammenhengene.

Trender mot persontilpassing
Lu Ann Williams, Global Insights Director i Innova Market Insights ga en grundig innføring i forbruker- og samfunnstrender som til sammen driver endringen mot mer persontilpasset ernæring.

Webinaret ble avsluttet med en samtale om veien videre for persontilpasset ernæring med Anne Marit Rødland, daglig leder i Fremtidsmat og Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

Share This