Arendalsuka 170821

Problemløsere og jobbskapere

Norge har et fortrinn innen livsvitenskap. Utnytter vi dette kan vi løse store globale utfordringer og samtidig sikre nye arbeidsplasser. Det var konklusjonen fra Sveinung Stensland (H), Ruth Grung (Ap) og flere medlemmer i The Life Science Cluster under arrangementet «Problemløsere og jobbskapere», som var et samarbeid med AbbVie under Arendalsuka 2021.

Se opptaket fra arrangementet her

Programmet for arrangementet var todelt og dekket potensialet for livsvitenskap i Norge. I arrangementets første del med tema «Produksjon, beredskap og arbeidsplasser i helsenæringen» deltok Sveinung Stensland (H), Kirsti Nyhus, leder AbbVie Norge og Hanne Mette Dyrlie Kristensen. «Naturlig sirkulært» var tema for arrangementets andre del der Ruth Grung (Ap), Siri Fjellheim, prorektor forskning og innovasjon ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og Ingrid Dynna, daglig leder, NoMy deltok. Jan Lohne, kommunikasjonssjef i AbbVie, var moderator for hele arrangementet.

Produksjon, beredskap og arbeidsplasser i helsenæringen

– Vi må se på helse- og legemiddelindustrien som noen som vil styrke felleskapet. Pandemien viste at det er for svak produksjon av legemidler i Europa. Det er plass og behov for mer produksjon i høykostnadsland. Det betyr muligheter for Norge, sa Sveinung Stensland under arrangementet i Arendal.

– Det er ingen tvil om at det er potensial i Norge til å produsere legemidler for verdensmarkedet. Det er én av grunnene til at AbbVie produser nettopp her. For å øke norske produksjon må vi må spille på den kompetansen og produsentene som allerede finnes, og myndighetene må gjøre det mer attraktivt å produsere, sa leder for AbbVie Norge, Kirsti Nyhus i sitt innlegg. Hun trakk også fram at næringen skaper viktige arbeidsplasser, gjerne i distriktene, og er en forutsetning for bedre legemiddelberedskap.

Naturlig sirkulært

– En kartlegging av hvilke rest-ressurser som finnes, og hvordan de ulike aktørene kan kobles sammen slik at ressursene kan utnyttes, blir viktig for å lykkes i den grønne omstillingen. Det sa Ruth Grung (Ap) i sitt innlegg. Hun la også vekt på framtidig behov for økt kompetanse til å utvikle de nye næringene innen livsvitenskap.

Jordas ressurser brukes opp raskere enn planeten rekker å fornye dem. NMBU og NoMy viste hvordan deres forskning og innovasjon bidrar til en omstilling som skaper høyere verdier av restråstoff.

– NMBU jobber med livsgrunnlaget på planeten vår, og vi jobber for å finne løsninger på bærekrafts utfordringene. Da må vi lete etter løsninger på steder vi ikke har lett før, og

utnytte tidligere unyttete ressurser til materialer, energi, mat og fôr. For å lykkes trengs både grunnforskning og radikal innovasjon, sa Siri Fjellheim, prorektor forskning og innovasjon ved NMBU.

– I naturen finnes det ikke avfallsstoffer. Ved hjelp av de sirkulære prosessene i naturen kombinert med moderne teknologi kan vi skape helt nye løsninger, sa Ingrid Dynna fra NoMy, et FoU-selskap som jobber for å utnytte potensialet i mycelium til å lage bærekraftige materialer, nye matvarer og nye proteinkilder til bærekraftig fôr.

 

Share This