Bjarte Håvik er ansatt som ansvarlig for innovasjon og samarbeid i The Life Science Cluster. – Jeg gleder meg til å møte medlemmene og lære om deres mål og ambisjoner, og legge til rette for samarbeidet i klyngen og med aktører utenfor, sier Bjarte Håvik som har doktorgrad molekylærbiologi og blant annet vært Norges spesialutsending for forskning, teknologi og høyere utdanningssamarbeid i USA og Canada.

– Vi er svært glade for å ansette Bjarte i The Life Science Cluster. Han vil med sin bakgrunn kunne legge til rette for samarbeid slik at mer av den gode forskningen og innovasjonen som finnes i Norge kan komme samfunnet til gode. Han har verdifull internasjonal erfaring, som er viktig når vi skal hjelpe flere selskaper med skalering for produksjon og til eksport, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

Bjarte har deler av sin bakgrunn fra livsvitenskap, med en doktorgrad i molekylærbiologi og en forskerkarriere både fra akademia og legemiddelindustrien.

­- For meg blir det å jobbe med innovasjon og samarbeid innfor livsvitenskap som å komme tilbake til røttene etter å ha jobbet med nasjonal og internasjonal innovasjon- og kunnskapspolitikk på myndighetsnivå og i forvaltningen, sier Bjarte Håvik.

Inntil nylig var Bjarte Norges spesialutsending for forskning, teknologi og høyere utdanningssamarbeid i USA og Canada, med et særlig fokus på innovasjon og det transatlantiske samarbeidet mellom Europa og Nord-Amerika. Bjarte har med denne bakgrunnen en verdifull kjennskap til global innovasjonspolitikk og mulighetsrom som medlemmene i The Life Science Cluster kan dra nytte av.

Bjarte kommer fra en stilling i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse – et direktorat som prioriterer kompetanseutvikling i og for næringslivet.

 

Share This