– Norske legemiddelprodusenter har både kapasitet og kompetanse til å produsere legemidler landet trenger. Derfor er vi glade for at Stortinget nå ber regjeringen gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for produksjon av viktige legemidler, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

Allerede før korona-pandemien opplevde Norge mangel på legemidler, og usikkerheten i den globale forsyningskjeden vil bli større. Stortinget vedtok (lenke: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84117) 20. mai at regjeringen umiddelbart må gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon av viktige legemidler.

Vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Frp, og en oppfølging av et vedtak fra våren 2020 der Stortinget ber om en modell for bedre legemiddelberedskap. The Life Science Cluster har utredet en slik modell og kartlagt produksjonskapasiteten og -kompetansen på legemidler. Klyngen har også gitt anbefalinger til en nasjonal strategi for opprettholdelse av produksjonskompetanse. Altså hvordan Norge kan opprettholde dagens produksjon, og i tillegg produsere nye legemidler og vaksiner i framtiden.

Legemiddelprodusenter ønsker å bidra til økt beredskap

Kartleggingen ble gjort blant norske aktører med kompetanse på produksjon av ingredienser og ferdige legemidler, inkludert generelle legemidler, antibiotika og vaksiner. Kartleggingen viser tydelig at de industrielle produksjonsbedriftene i Norge har teknologi og kompetanse til å produsere de fleste legemidlene det er mangel på i dag.

– Vi har gitt Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet en liste med bedrifter som står klare til å produsere. Selskapene venter bare på en telefon fra myndighetene. Derfor er vi glade for dagens vedtak i Stortinget, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Langsiktig og beredskap

For å sikre en stabil og langsiktig legemiddelberedskap i Norge, har The Life Science Cluster foreslått en modell med offentlig- privat samarbeid, kombinert med fortsatt internasjonalt samarbeid.

Et offentlig-privat samarbeid kan starte umiddelbart, og utvides. Første fase er å sørge for at myndighetene vet hva som produseres, og gjennom avtaler sikre at det kan produseres mer under kriser, slik Stortingsvedtaket nå legger opp til.

Andre fase er å se hvilke legemidler landet trenger, og hvilke det finnes kompetanse til å produsere. Gjennom avtaler kan produsenter gis tilstrekkelig økonomisk trygghet til å starte arbeidet med å produsere legemidler som likner det de allerede produserer

Den tredje fasen er å etablere et privat-offentlig samarbeid i form av to nye enheter, én på privat og én på offentlig side som har ansvar for å koordinere og samarbeide om legemiddelberedskapen. Det vil sikre stabil og langsiktig beredskap, øke egenproduksjonen av livsviktig medisin, stimulere til mer forskning og innovasjon og øke produsentenes konkurransekraft.

Vi mener en forutsetning for en god beredskap er en solid helseindustri. Det blir både dyrt og sårbart å bygge beredskap uten, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Vaksineproduksjon i Norge

Stortinget ba også regjeringen utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon.

– Norge har sterke kompetansemiljøer som kan utvikle, men også produsere vaksiner. Vi er glade for at regjeringen nå åpner for vaksineproduksjon i Norge. Med riktige rammebetingelser kan selskap med rett kompetanse etablere produksjon i Norge. Dette er en sjanse vi håper myndighetene ikke lar gå fra seg, for vi vet at andre land går langt for å legge til rette for produksjonen hos seg, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

 

 

Share This