Samarbeid, infrastruktur og kompetanse. Det er hovedelementene som må være på plass for at helse- og livsvitenskapselskaper skal etablere seg og gi arbeiderplasser i norske kommuner. Flere innledere la vekt på nettopp dette under webinaret Livsvitenskap: De nye Hjørnesteinsbedriftene.

Se opptak av webinaret Livsvitenskap: De nye hjørnesteinsbedriftene nedenunder

Webinaret var et samarbeid mellom Vekst i Grenland og The Life Science Cluster og belyste fra ulike vinkler hvordan regioner og kommuner må jobbe for å skape arbeidsplasser innen legemiddelindustri og livsvitenskap. Ordstyrer var Hanne Gro Haugland, daglig leder Vekst i Grenland (ViG).

Praktisk og politisk arbeid

Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster, åpnet seminaret med å vise potensialet som ligger i disse næringene, før Helene Marion Vig, næringsutvikler i ViG, presenterte deres arbeid. Hun viste spesielt fram prosjektet med å tiltrekke nye selskaper fra legemiddelindustrien til regionen.

Nødvendige rammebetingelser

Instituttsektoren er en viktig kompetanseleverandør innen både forskning og produksjon. Erik Flatmark, divisjonsdirektør i IFE, fortale om deres produksjon for Bayer og ga klare råd til kommuner og regioner om hvordan de kan legge til rette for selskapsetablering.

Kjell Erik Nordby, CEO i Vistin Pharma, la vekt på at rammebetingelsene må gi langsiktighet for næringslivet, og løftet også fram de behovene som må møtes på nasjonalt nivå.

Fra kommunenes synspunkt

Samarbeid er nødvendig for å lykkes med næringsutvikling, og et av de viktigste samarbeidene er mellom kommuner og selskaper. Lindesnes kommune er vertskap for GE HealthCare, og ordfører Even Tronstad Sagebakken fortalte om et tett samarbeid med selskapet og hvordan det fører til kompetanseutveksling både mellom kommunen og selskapet, men også til andre selskap i kommunen gjennom et samarbeidsnettverk.

Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune, understreket i samtalen viktigheten av en aktiv næringspolitikk, og at kommunen må være oppsøkende, kjenne næringenes behov og gjerne ha en tomt klar i det et selskap vurdere lokalisering.

Fra regional verdiskapning til internasjonale markeder

Per Stensland, Investment Manager i Invest in Norway la vekt på at optimal lokasjon er avgjørende, og at Norge ofte taper i konkurransen her. Han viste også til den forutsigbarheten internasjonale aktører trenger når de vurderer etablering i Norge i konkurranse med andre europeiske land.

Globale utfordringer gir norske muligheter

Ruth Grung, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, avsluttet seminaret med en god oppsummering av hovedutfordringene, med en spesielt vekt på oppfølgingen av helsenæringsmeldingen og hvilke muligheter livsvitenskapsnæringene gir Norge.

 

 

Share This