The Health Pilot is a funding announcement for holistic innovation processes – from idea to market, funded across the policy instrument system. The goal is to promote sustainable health and care services and stimulate value creation in the Norwegian health industry within the areas

– the patient at home and

– a sustainable health service.

https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/health-pilot/

February 11th a workshop is organized jointly by The Research Council of Norway, LMI Legemiddelforeningen and the clusters Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster and The Life Science Cluster. 

Sign up here: https://norwayhealthtech.pameldingssystem.no/pilot-helse-introduksjon

The purpose of the workshop is to inspire: what can be achieved through good partnerships and projects – based on needs and challenges in Norwegian health care services – and solutions across different health technology areas.

The workshop will provide information about Pilot Helse and the pre-project, the call for proposal and requirements for consortiums. There will be an additional workshop at a later date where participants can receive help on their application for the pre-project and Health Pilot.

You can apply for pre-project funding from December 4th 2020, with a rolling application deadline until May 5th 2021. The main project will be announced in spring 2021, with the deadline September 15th 2021.

Søkerworkshop om Pilot Helse – Hold av datoen 11. februar

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp – fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Målet er å bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og verdiskapning i norsk helsenæring innenfor temaene pasienten hjemme og en bærekraftig helsetjeneste. Les mer: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/pilot-helse

11. februar holdes en søkerworkshop i samarbeid mellom Forskningsrådet, Legemiddelforeningen og klyngene Norway Health Tech, Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster. 

Meld deg på her: https://norwayhealthtech.pameldingssystem.no/pilot-helse-introduksjon

Formålet med søkerworkshopen: Inspirere til å se det store bildet i hva man kan oppnå ved gode partnerskap og prosjekter – basert på behov og problemstillinger fra helse – og omsorgstjenesten – og løsninger på tvers av helseteknologiområder.

Workshopen vil også gi informasjon om Pilot Helse og hva utlysningen kan romme av ulike prosjekter, krav til konsortier med mer. Det er også planlagt ytterligere én workshop der deltakerne kan få praktisk hjelp til å utvikle søknaden.

Søknadsfrist for støtte til forprosjekter åpnet 4. desember 2020, og går fram til 5. mai 2021. Hovedprosjektet lyses ut våren 2021, med frist 15. september 2021.

 

Share This