The Life Science Cluster har gitt innspill til regjeringens kommende eksporthandlingsplan. Innspillet er gitt via Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Regjeringen skal utarbeide en eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter krisen.

­­- Utfordringen nå er å gjenreise økonomien etter koronapandemien samtidig som vi løser bærekraftutfordringene. Livsvitenskap står sentralt i dette. Livsvitenskap handler om å skape løsninger for bedre helse hos mennesker, dyr og planter, og å utnytte det økologiske samspillet mellom menneske og natur til å skape bedre og mer bærekraftige løsninger. Dette danner grunnlaget for ny næringsvirksomhet, eksport og nye arbeidsplasser, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, daglig leder i The Life Science Cluster.

TLSC har i sitt innspill lagt vekt på støttetiltak for framtidig utvikling som må på plass for å sikre ny, grønn næringsutvikling. Innspillene omfatter følgende behov:

  • Stabile rammevilkår
  • Styrket beredskap og egenproduksjon
  • Tilrettelegging for underleverandørindustri og spesialister
  • Styrket Team Norway
  • Sirkulær økonomi og utnyttelse av restråvare

 

Share This