The Life Science Cluster ønsker Jonas Hallén fra Arxx Therapeutics og Frode Nakkim fra Bayer velkommen i styret. Samtidig takkes Bjørn Brudevoll og Bjørn Pedersen av. De var begge blant stifterne av klyngen og går inn i valgkomiteen etter Monica Larsen. Aker Biomarine, Oslo Universitetssykehus, UiO Life Science, Nofima og Sarsia Seed er også representert i styret.

The Life Science Cluster (TLSC) ble stiftet i 2016 og Bjørn Brudevoll i Head4More og Bjørn Pedersen i Diatec Monoclonals var avgjørende i etableringen av næringsklyngen som favner helse, landbruk, marin, og industriell sektor. TLSC skal fremme verdiskapning og industrivekst i livsvitenskapssektorene.

­– Brudevoll og Pedersen var sentrale i opprettelsen av The Life Science Cluster, og det er med respekt vi takker for arbeidet de har gjort, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, daglig leder i The Life Science Cluster.

Det var stor interesse for styreplass og Lotte Skolem i Aker Biomarine ble gjenvalgt. Jonas Hallén i Arxx Therapeutics og Frode Nakkim i Bayer går inn i styret.

­– Hallén og Bayer kjenner TLSC godt, og vil bidra til at kan nå målet om 5000 nye arbeidsplasser innen 2025, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Det er også endringer i valgkomiteen. Monica Larsen i Legemiddelindustrien går ut av komiteen, samtidig som tidligere styremedlemmer Bjørn Brudevoll og Bjørn Pedersen går inn.

– Monica Larsen var styreleder inntil for to år siden, og har vært svært viktig i utviklingen av klyngen. Monicas erfaring og kjennskap til helsesektoren har vært svært verdifull for oss, og vi har nå et meget godt styre, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Styremedlemmer:

Navn Firma
Lars Lund-Roland (styreleder)
Jonas Hallén Arxx Therapeutics 
Lotte Skolem Aker Biomarine
Jon Borgaard Oslo Universitetssykehus
Morten Egeberg UiO Life Science
Ragnhild Whitaker Nofima
Øivind Enger Sarsia Seed
Frode Nakkim Bayer
Camilla Haglerød Student ved UiO (medisin)

 

 

 

Share This