Hva bidrar helsenæringen med? Rapporten Helsenæringens verdi 2020 tar for seg hele verdikjeden, både offentlig og privat. Rapporten gir overblikk over verdiskaping, sysselsetting og eksport i næringen, og du kan lese hele rapporten her

HOVEDFUNN

  • Alle bransjer i helsenæringen rapporterer om vekst; anslått vekst for 2019 er 6,2 prosent, over gjennomsnittet for de siste ti årene.
  • Bedriftene har sterke forventninger til 2020-2022. Men: prognosene ble laget før koronakrisen slo ut for fullt, og er derfor usikre
  • Koronakrisen og helsesektoren: i noen segmenter skyter etterspørselen i været, mens for andre stopper det opp.
  • Beredskap og nasjonal produksjonskapasitet er kommet på dagsordenen mer enn noen gang før – dette kan komme til å gi grunnlag for vekst i norsk helsenæring både nå og fremover.

Bedriftene etterspør to ting for å skape ytterligere vekst:

  • Tilgang på offentlige anbud blir trukket frem som en flaskehals, og spesielt små og mellomstore bedrifter oppgir problemer med å hevde seg i konkurransen og komme frem
  • Skaleringskapital – de fleste bedriftene ønsker seg støtteordninger for å oppskalere og internasjonalisere produksjonen

 Se webinar med lansering av Helsenæringens verdi 2020 her

 

 

 

 

Share This