Om Head4More

Head4More tilbyr konsulenttjenester innen fire hovedområder: rekruttering, individuell business coaching, teamutvikling og strategisk endringsledelse. Selskapets tjenester bidrar til økt verdiskapning gjennom optimalisering av de menneskelige innsatsfaktorene. Head4More jobber internasjonalt, og har en ledende posisjon innen Life Science-sektoren. www.head4more.com

 

Head4More tilbyr gratis lederstøtte til The Life Science Cluster sine medlemmer

Du kan også laste ned tilbudet som PDF her.

Mange norske virksomheter er i dag direkte eller indirekte berørt av restriksjonene i forbindelse med coronaviruset. Ansatte sitter på hjemmekontor, kundene uteblir og de økonomiske utsiktene er usikre. Samtidig er det viktigere enn noen gang å holde motet oppe og hjulene i gang! Det er krevende å være leder i slike tider.

Head4More støtter ledere og ledergrupper i deres arbeid med å sette sammen og lede de beste teamene, hvor samspill og kommunikasjon er nøkkelfaktorer. Head4More har også lang erfaring med strategiarbeid, endringsledelse og kriseledelse.

Med mange klienter innen life science-sektoren, bidro Head4More til stiftelsen av The Life Science Cluster i 2016, og har siden vært en aktiv støttespiller for medlemmene. I disse dugnadstider vil Head4More bidra til at du og din virksomhet kommer best mulig ut av denne krevende perioden vi er inne i. Derfor tilbyr Head4more alle clusterets medlemmer en gratis og uforpliktende samtale av inntil 45 minutters varighet, for å sparre rundt problemstillinger du står overfor akkurat nå.

Du er fri til å ta opp hva det skulle være innenfor ledelse, oppsigelser, permitteringer, eller rekrutteringer. Head4More gir ikke juridiske råd – ekspertisen deres går på hvordan man skal sikre verdiskapningen og ivareta menneskene i teamet på best mulig måte. Mange av klientene våre er naturlig nok usikre på hvordan de skal sikre godt lederskap og rekruttering i denne vanskelige tiden. Noen av spørsmålene klientene henvender seg til Head4More er:

 

Hvordan kan jeg sikre motivasjon og effektivitet i teamet mitt når vi alle sitter på hjemmekontor?

Det er ulikt hvordan mennesker reagerer på kriser, og noen kan reagere med apati og miste motivasjonen. Følelsen av tilhørighet er noe av det viktigste for at vi skal kjenne motivasjon og engasjement i jobben vår. Har du lyst til å ta en prat om hvordan du som leder kan bidra til økt motivasjon gjennom virtuell ledelse?

 

Vi trenger nye medarbeidere. Er det lurt å rekruttere nå, eller bør jeg vente?

Head4More opplever at det er mye aktivitet i jobbsøkermarkedet nå. Mange har bedre tid til å orientere seg og skrive søknader, andre er på jakt etter en arbeidsgiver med tryggere fremtidsutsikter enn der de er i dag. Driver du en virksomhet som i mindre grad forventes å bli langvarig berørt av “corona-effekten”, kan dette være rett tidspunkt for å rekruttere kompetente kolleger. Trenger du ekstra ressurser til høsten, bør du uansett starte nå. Kontakt Head4more for en prat om hvordan du kan tilrettelegge en justert rekrutteringsprosess, som ivaretar både potensielle kandidater og dere som arbeidsgiver på en optimal måte.

 

Vi har permittert ansatte og er redd for at de søker seg vekk. Hvordan ivareta permitterte på en god måte, så vi ikke mister verdifull kompetanse?

De ansatte trenger trygghet og forutsigbarhet, spesielt når de er permitterte. Det er vesentlig at du som leder fremstår som transparent og tillitvekkende, og at alle ansatte føler at deres stemme blir hørt. La oss ta en prat om hva du som leder kan gjøre for å få alle tilbake, når vi er gjennom denne krisen.

 

Hvordan skal vi organisere oss nå, for å sikre fremtidig lønnsomhet?
Hittil har det vært kriseledelse, med fokus på å stabilisere og normalisere situasjonen. Krisen kan imidlertid bli langvarig, og vi må også finne hensiktsmessige måter å organisere oss på. Head4More inviterer til en dialog rundt optimalisering av arbeidsmønstre og hva vi kan ta med oss av erfaringer fra denne krisen, når vi organiserer virksomheten for videre vekst og utvikling.

 

Ta kontakt med Head4More for å avtale tid for en gratis og uforpliktende samtale:

Bjørn Brudevoll: brudevoll@head4more.com, tel 468 00 000

Anne Skinnemoen: skinnemoen@head4more.com, tel 986 30 813

Om du mener at andre i din virksomhet kan ha nytte av en slik samtale, kan du gjerne videresende tilbudet internt.

 

Ønske om webinar? 

Vi ser på mulighetene til å holde et webinar om tema(ene) ovenfor.

Ta kontakt med Iselin Wood (iselin@tlsc.no) hvis dette er av interesse, og beskriv hva du kunne tenke deg at vi går gjennom på webinaret, og gjerne hvilket format (foredrag, paneldiskusjon etc.) du ønsker.

Share This