Mangelen på livsviktige legemidler og tester kan snart bli akutt. Hvis vi skal forberede beredskapsproduksjon i Norge er tidspunktet nå. Konsekvensene kan bli store dersom vi venter til behovet oppstår. 

Les saken i HealthTalk her

Share This