Når mennesker med ulik kompetanse jobber sammen, skapes resultater som er større enn hver enkelt får til alene. Dette er viktig nå i beredskapsarbeidet mot koronaviruset. Innen livsvitenskap har dette vært måten å jobbe på bestandig. Det kan komme til god nytte nå.

Mange av bedriftene våre er i krise, og går en usikker tid i møte. Vi er overveldet over mobiliseringen og  den tverrfaglige innsatsen vi nå ser for å bekjempe koronaviruset, og ønsker å bidra med kompetanse, ressurser og utstyr.

Fokus nå er forebygging, testing og behandling. Innen alle disse områdene kan vi bidra med konkrete løsninger.

Medlemmene våre kan bistå

Livsvitenskapsklyngen har medlemmer fra sterke fagmiljø som sitter på dyp kunnskap innen sitt felt. I tillegg har vi medlemsbedrifter med arbeidsmetodikk og nettverk som er ekstra viktig for det arbeidet som nå gjøres.

Universitetene og instituttsektoren stiller kompetanse og ressurser til rådighet, som Universitetet i Oslo og SINTEF har vist de siste dagene. Store og små bedrifter stiller også ressurser til rådighet. Vårt medlem Thermo Fisher fikk hastegodkjent diagnostikk for «Emegency Use» på under 24 timer i USA, noen av reagensene produseres her i Norge. Testkapasiteten på sykehusene kan mangedobles og sikres tilgang på kritiske forsyninger for å unngå stans. Medisintilgang kan sikres. Behandling og vaksiner er under utvikling.

I kampen mot koronaviruset må fagmiljøene trekke sammen og samarbeide på måter en kanskje aldri har gjort før. Klyngen vår og våre medlemmer er vant med å utvikle ny kunnskap ved å kombinere kompetanse fra ulike fagfelt. Dette kan vise seg å være en særdeles kritisk arbeidsmetodikk å ta med seg i det som nå må være en felles kamp mot viruset.

The Life Science Cluster har derfor samlet informasjon om den kompetansen medlemmene besitter i egne virksomheter, samt utstyr og laber som kan bidra i kampen mot koronaviruset.

Samspill redder liv

Vi spiller inn til nasjonale myndigheter, sykehus og de instanser som er satt i gang med beredskapsarbeid for å løfte inn viktige bidrag fra livsvitenskapindustrien og klyngens medlemmer. Vi har utstyr som kan allokeres. Vi har kunnskap om industriell produksjon av reagenser, testreagenser og legemidler som kan produseres opp der det kommer akutte behov. Vi kan finne løsninger. Vi har kompetanse hos medlemmene som dekker områder som leger og sykepleiere, laboratoriepersonell, legemiddelproduksjon og risikoplanlegging. Disse ressursene stiller seg til disposisjon.

Nå er vi alle med på å løse en oppgave som er større enn oss selv. En utfordring ingen kan løse alene. Men sammen kan vi redde liv.

For mer info, kontakt Hanne Mette Dyrlie Kristensen (hannemette@tlsc.no)

 

 

Share This