Oslo, 05.03.2020

Livsvitenskap bringer løsninger på menneskehetens største utfordringer. Innenfor helse, marin, landbruk og industriell sektor bygger våre selskaper morgendagens løsninger. Utviklingsløp som er bygget på solid forskning og vitenskap tar lang tid, og krever mye spesialisert kompetanse. Mange typer bedrifter samarbeider om løsningene. Dette er selskaper med ulik risikoprofil og fokus. Noen har lange utviklingsløp med høy mulighet for avkastning men samtidig tilhørende høy risiko. Andre selskaper har kortere utviklingsløp, lavere risiko og enklere vei til markedet, eller er underleverandører som har kunder og inntekter fra dag en. Felles for mange av dem er at de er bygget på et ønske om å utvikle grønne, bærekraftige løsninger som løser samfunnets problemer, ikke bidrar til dem. Sentralt i sirkulærøkonomien står fokus på bedriftens og prosessenes fotavtrykk, både knyttet til innsatsfaktorer, miljø og energibruk. Her i Norge har vi de beste forutsetninger for å utvikle internasjonalt konkurransedyktig industri innenfor livsvitenskap, og som har morgendagens krav til fokus på bærekraft i ryggmargen.

The Life Science Clusters fokus er todelt: Både å bringe solid forskning og kunnskap frem til produkter som løser menneskenes og samfunnets utfordringer, samtidig som vi ønsker at så mye som mulig av dette skal kunne resultere i produksjon her i Norge med tilhørende arbeidsplasser, verdiskaping og eksport. Livsvitenskap er allerede en viktig del av norsk eksportindustri, men potensialet er mange ganger større når vi sammenlikner oss med våre nordiske naboland.

Norden er en solid internasjonal aktør. Sammen utgjør vi verdens 12. største økonomi, og alle de fem nordiske landene er av World Economic Forum rangert blant verdens 20 mest innovative land. Klyngen har et solid internasjonalt nettverk og hjelper bedriftene med å nå sine mål i nye markeder. Er du nysgjerrig på investeringsmuligheter? Vårt investornettverk er rettet både mot dem som allerede investerer i livsvitenskap-teknologi innen helse, marin, landbruk og industriell sektor, og de som er interessert i å lære mer og å bygge bærekraftige nettverk for fremtiden.

Vårt første møte med investorfokus i desember het «Invest In Sustainability», og Nasdaq, DNB, Verdane, Tine, Yara og Aker Biomarine delte sine synspunkter. Den 17. mars har vi et nytt investornettverk-møte, «In the mind of an investor», for klyngens medlemmer og interesserte investorer. Vi har invitert investorer fra ulike deler av livsvitenskap til å fortelle hva de ser etter i et godt case og hva de oftest ser mangler hos bedrifter som kommer til dem. Vi ser frem til gode dialoger blant mellom deltakerne.

Share This