The Life Science Cluster er en næringsklynge med over 80 medlemmer innenfor livsvitenskap. Våre medlemmer inkluderer både oppstartsbedrifter, etablerte selskaper og akademia. Det foregår en rask og omfattende utvikling innen livsvitenskap. Feltet tilbyr nye teknologiske løsninger innenfor alle menneskehetens store utfordringer: mat, helse, aldring, miljø, klima, energi, råstoffer, materialer og mye mer. Potensialet for å skape verdier for samfunn og næringsliv er derfor stort.

The Life Science Cluster har ambisiøse mål for vekst, politisk gjennomslag og synlighet som samfunnsaktør. Vi ønsker å utvikle oss videre som en dynamisk medlemsdrevet klynge med sterke faglige nettverk og relevante tjenester til medlemmene. Vi initierer og fasiliteter samarbeid innenfor flere områder, blant annet i form av kompetansedeling, talentutvikling, investornettverk, økt samarbeid mellom bedrifter og offentlige forskningsinstitutter og støtte til oppstartsselskaper.

The Life Science Cluster fikk i 2019 Arena-status i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet – «Norwegian Innovation Cluster. Vi holder til i Forskningsparken i Oslo. Se www.tlsc.no


Kommunikasjonsrådgiver

Innholdsproduksjon – mediestrategi – livsvitenskap

Søk på stillingen her.

The Life Science Cluster (TLSC) har blitt Arenaklynge, og har en spennende tid i foran seg!
Klyngen har et overordnet mål om å bidra til å skape 5000 nye arbeidsplasser i løpet av de neste fem årene. Dette skal vi oppnå gjennom å styrke samhandlingen og kunnskapsdelingen mellom og innen industri, akademia, myndigheter, privat og offentlig sektor.

I den forbindelse søker vi nå etter en kommunikasjonsrådgiver som vil få et overordnet ansvar for aktiv posisjonering av klyngen gjennom å utvikle og gjennomføre en kommunikasjonsstrategi som bidrar til økt synlighet, aktivitet, kunnskapsdeling og verdiskapning.

Vi søker deg som vet hva som kreves for å kommunisere godt i dagens medievirkelighet.

Andre sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Posisjonere klyngens aktiviteter for næringsvekst og næringsutvikling
  • Sikre gode plattformvalg og godt innhold
  • Sikre og utarbeide redaksjonelt innhold, blant annet til taler og blogginnlegg
  • Arbeide helhetlig og se kommunikasjon som en intergrert del av klyngens aktiviteter
  • Kampanjer – ideutvikling, planlegging og gjennomføring
  • Etablere nettverk/samarbeid med eksterne redaksjoner/medier

Du har sterk journalistisk forståelse og høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, og relevant arbeidserfaring fra innholdsproduksjon og bruk av sosiale medier. Som person er du samfunnsengasjert, nysgjerrig og analytisk, og ser på kommunikasjon som et virkemiddel til å skape engasjement og endring. Klyngens medlemmer favner over fire markedssektorer: landbruk, marin, helse, og industriell livsvitenskap. Det er derfor et pluss om du har erfaring fra, og en interesse for, en eller flere av disse sektorene.
Vi forutsetter gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en sentral rolle, der du får stor mulighet til å påvirke både egen arbeidsdag og klyngens videre utvikling. Du vil jobbe tett med både daglig leder, kolleger og medlemmene, og vil være en del av et fleksibelt og dynamisk team i klyngeadministrasjonen.

For ytterligere informasjon eller svar på spørsmål, kontakt daglig leder i The Life Science Cluster Hanne Mette Kristensen, mob: 971 97 449, eller vår  rekrutteringspartner Head4More ved Anne Skinnemoen, mob: 986 30 813, Frida Nossen, mob: 975 35 604, eller Bjørn Brudevoll, mob: 468 00 000. Vis interesse for stillingen ved å klikke på “send søknad” eller registrer din CV under “søk stilling” på www.head4more.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor TLSC om ønskelig.

Share This