Takk for en flott feiring av Arenastatus i går! Det var en veldig hyggelig morgen, og det er en fin følelse å ta med seg inn i helgen. Som jeg sa i talen min, er jeg så takknemlig for å få lov til å lede denne klyngen. Tusen takk til alle dere som har vært med på å bringe klyngen hit vi er i dag. Dere som var tilstede under feiringen fikk se et lite knippe av de over 80 spennende medlemmene våre. Dette er mennesker som bidrar i utviklingen og leveransen av både dagens og morgendagens løsninger innen livsvitenskap.

For det er menneskene det handler om, selv om vi måler ambisjonene i tall som f eks arbeidsplasser eller eksport. Dette gjør vi for å vise det enorme potensialet Norge har innenfor feltet livsvitenskap. Veksten i eksport er allerede stor, og potensialet er enda større. Norge er i omstilling, og trenger en mer diversifisert og mer robust økonomi i årene fremover. Dette feltet kan utgjøre en solid industrigren for Norge i fremtiden.

Forskningen hjelper til med å finne løsningen på noen av samfunnets mest kompliserte problemer. Medlemmene i klyngen bidrar til både å få frem denne kunnskapen, og å omsette kunnskapen til produkter og løsninger som gjør en forskjell. Det tar tid, og krever kompetanse og kapital. Det krever ambisjon, fokus, og tålmodighet.

Vi merker en bred enighet om at det er mye mer å hente fra livsvitenskap-sektoren. Både Forskningsrådet ved Anne Kjersti Fahlvik og Innovasjon Norge ved Håkon Haugli uttrykte en klar forventning til klyngen og en glede over ambisjonene knyttet til innovasjon og vekst. 

Men tilbake til menneskene, for ingenting av dette skjer uten dere, og det er dere klyngen er til for. Vi skal skape møteplassene, bli bedre kjent både internt i klyngen og på tvers av fag og sektorer. Vi skal bidra til kompetanseutvikling, skape mer innovasjon og få frem enda flere bærekraftige løsninger.

Vi trenger god dialog fremover for å få dette til. Sammen skal vi profilere oss sterkere, bli enda mer synlige og vise Norge og verden hva vi driver med og hva vi kan levere. Mange av dere er ledestjerner allerede, og vi ønsker oss flere ledestjerner og rollemodeller.

Da er det viktig med kunnskapsdeling og at vi snakker godt om hva som fungerer og ikke fungerer, hvor vi kan styrke oss og hvor vi er gode. For å kunne dele nettopp slik kunnskap med hverandre og med omverdenen, vil vi i klyngen fremover prioritere å hente ut og analysere vårt felles kunnskapsgrunnlag. Slik at vi sammen kan bli enda bedre.

På vegne av teamet og klyngen ønsker jeg å takke alle frammøtte for en storslagen feiring i går, og en spesiell takk til utstillere og alle dere som presenterte og gratulerte. 

Vi gleder oss til denne reisen sammen med dere alle!

Beste hilsen fra

Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Share This