Pressemelding 15. august 2019

Pressemeldingen kan også lastes ned som PDF 

Våren 2019 har The Life Science Cluster (TLSC) blitt tatt opp i Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet gir TLSC tilgang til finansiell og faglig støtte i arbeidet med å skape mer innovasjon og sterkere konkurranseevne gjennom samarbeid mellom bedrifter, forskning og utdanning og offentlige institusjoner. 

The Life Science Cluster jobber spesifikt med å fremme livsvitenskap, og favner helse, landbruk, marin, og industriell sektor. TLSC skal fremme verdiskapning og industrivekst i livsvitenskapssektorene, og bidra til at norsk bioøkonomi inkludert helseindustri når sitt fulle potensiale.

The Life Science Cluster jobber for å fremme samarbeid og skape vekst og verdiskapning gjennom synergier i norske livsvitenskapsnæringer. Arena-programmet gir uvurderlig støtte til dette, og vi ser frem til å være en del av det, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, daglig leder i TLSC.

Utviklingen innen livsvitenskap og bioteknologi skjer raskt, og kan gi teknologiske løsninger på mange av de store utfordringene samfunnet står overfor.

Klyngens styre består av:

Lars Lund-Roland, ELAR Consulting AS (styreleder)

Bjørn K. Pedersen, CEO, Diatec Monoclonals AS

Bjørn Brudevoll, Managing Director, Head4More AS

Ragnhild Dragøy Whitaker, Research Manager Marine Biotechnology, Nofima AS

Øivind Enger, Partner, Sarsia seed Management AS

Camilla Haglerød, CEO, Oxy Solutions AS                  

Jon B. Borgaard, Line manager, Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (Clinical Trail Unit), Oslo Universitetssykehus HF

Morten Egeberg, Administrative Leder, UiO: Life Science og leder for Spark Norway, Universitetet i Oslo 

Lotte Skolem, Director Product & Technology, Aker BioMarine AS

Spørsmål?

Kontakt gjerne Hanne Mette Dyrlie Kristensen, daglig leder. 

Tlf: +47 97197449, E-post: hannemette@tlsc.no

Share This