Inven2 AS mottok NOK 5 millioner fra potten som Innovasjon Norge fordelte i desember 2017. Midlene skal nå investeres! I denne forbindelse inviterer Inven2 medlemmer av The Life Science Cluster og andre relevante inkubatorer, klynger, samt selskaper etablert av Inven2 til å søke om investeringsmidler.

Følgende kriterier må være oppfylt for at Inven2 skal kunne investere presåkornmidlene:

 • Investeringer med pre-såkornkapital kan utgjøre inntil NOK 3 mill per bedrift.
 • Private investorer må delta med kapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen.
 • Minst 50 % av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere
  eller ansatte i bedriften.
 • Investeringen med pre-såkornkapital skal skje på like vilkår som den private kapitalen.
 • Den private kapitalen kan ikke gjøres opp i annet enn penger.
 • Bedrifter det investeres i må på investeringstidspunktet være norske og være yngre enn fem år regnet fra
  registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.

Søknad

Inven2 imøteser søknader fra interesserte selskap som inneholder:

– Kort beskrivelse av selskap
– Forretningsplan
– Hva kapitalen skal benyttes til
– Redegjørelse for matching kapitalen
– Plan for gjennomføring av kapitalforhøyelsen

Søknadsfrist: 20. februar 2018

Søknad sendes til olav.steinnes@inven2.com

En investeringskomité med medlemmer fra nettverket og Inven2’s ledergruppe vil beslutte hvilke selskaper som vil få tildeling.
Investeringskomitéens beslutning antas å foreligge i begynnelsen av mars 2018.

Klikk her for PDF-versjon

The Life Science Cluster ønsker alle sine medlemmer lykke til!

 

Share This