Senter for Digitalt Liv Norge er ute med en ny rapport som presenterer funn fra en undersøkelse om digital bioteknologi i Norge. The Life Science Cluster har bidratt med innspill underveis i prosjektet.

Ifølge Senter for Digitalt liv er et av hovedfunnene fra rapporten:

“Digitalisering kan redusere lange utviklingsløp og høye kostnader i bioteknologisektoren, noe som er fordelaktig fra et forretningsperspektiv. Kortere vei til markedet øker tilgang på risikovillig kapital, noe som observeres i internasjonale investormiljøer og innen digital helse i Norge.”

Over 150 bedrifter og FoU-aktører har bidratt til datagrunnlaget, hvor de fleste av respondentene tilhører helsenæringen. Rapporten ser blant annet på hvilke verdiskapingsmuligheter, kompetansebehov og utfordringer i innovasjonsprosesser som eksisterer i den digitale bioteknologien i Norge. Videre beskriver rapporten hvordan bioteknologi og moderne digitale verktøy kan gi store bioøkonomiske muligheter innen helse, havbruk, landbruk og industri.

Rapporten viser også til at digitaliseringen kan gi raskere datatilfang og analyse, økt kunnskap, effektivisere produksjon og forbedre produktkvalitet. Videre viser den til at reduksjon i kostnader knyttet til bruk av teknologiene skaper en unik mulighet for lønnsomhet og forretningsutvikling.

Les hele rapporten i sin helhet her

 

Share This