FOR INNOVATION AND GROWTH

Unleashing the potential of Norway’s life sciences sectors

About us

A network for all companies and organizations for which the life sciences are key.

Our vision

The life sciences offer solutions for all the great challenges of mankind.

Members

Let us introduce you to our network!

LATEST NEWS

Foreslår Nasjonalt Senter for farmasøytisk produksjon

Foreslår Nasjonalt Senter for farmasøytisk produksjon

- Norge trenger bedre legemiddelberedskap. Derfor foreslår The Life Science Cluster å etablere et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, som i tillegg til bedre beredskap vil gi flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Det sier Hanne Mette Dyrlie...

read more
God legemiddelberedskap forutsetter en solid helseindustri

God legemiddelberedskap forutsetter en solid helseindustri

– Vi er glade for at regjeringen som forventet setter av midler til beredskapslagring av legemidler, men skuffet over at de ikke ser sammenhengen mellom god beredskap og potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser innen legemiddelindustrien, sier Hanne Mette...

read more
Økt satsing på innovasjon og eksport

Økt satsing på innovasjon og eksport

– Regjeringen har lagt fram et budsjett med økt satsing på FoU og innovasjon, som deltakelse i forskningsprogram og økte midler til eksportfremmende arbeid. Likevel tror vi ikke at dette er tilstrekkelig i situasjonen vi er i nå med behov for omstilling. Det sier...

read more
The Life Science Cluster increases numbers of members

The Life Science Cluster increases numbers of members

Arctic Nutrition, Emtunga Solutions and AFRY are welcomed as members during the last few months, as The Life Science Cluster continues to increase its numbers of members. “Every new member brings us closer to unleashing the potential of Norway’s life sciences sectors...

read more

UPCOMING EVENTS

MEMBERS

PARTNERS AND SPONSORS

THE LIFE SCIENCE CLUSTER IS A MEMBER OF 

TLSC Newsletter

Stay updated by signing up for our newsletter! 

Share This