FOR INNOVATION AND GROWTH

Unleashing the potential of Norway’s life sciences sectors

About us

A network for all companies and organizations for which the life sciences are key.

Our vision

The life sciences offer solutions for all the great challenges of mankind.

Members

Let us introduce you to our network!

LATEST NEWS

All-time membership record in 2020

All-time membership record in 2020

The Life Science Cluster ended 2020 with a record number of members. “During the last year the number of members has increased in a steady pace and we are glad to see so many new members from all sectors of life science,” says Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO of The...

read more
Foreslår Nasjonalt Senter for farmasøytisk produksjon

Foreslår Nasjonalt Senter for farmasøytisk produksjon

- Norge trenger bedre legemiddelberedskap. Derfor foreslår The Life Science Cluster å etablere et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, som i tillegg til bedre beredskap vil gi flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Det sier Hanne Mette Dyrlie...

read more
God legemiddelberedskap forutsetter en solid helseindustri

God legemiddelberedskap forutsetter en solid helseindustri

– Vi er glade for at regjeringen som forventet setter av midler til beredskapslagring av legemidler, men skuffet over at de ikke ser sammenhengen mellom god beredskap og potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser innen legemiddelindustrien, sier Hanne Mette...

read more
Økt satsing på innovasjon og eksport

Økt satsing på innovasjon og eksport

– Regjeringen har lagt fram et budsjett med økt satsing på FoU og innovasjon, som deltakelse i forskningsprogram og økte midler til eksportfremmende arbeid. Likevel tror vi ikke at dette er tilstrekkelig i situasjonen vi er i nå med behov for omstilling. Det sier...

read more

UPCOMING EVENTS

MEMBERS

PARTNERS AND SPONSORS

THE LIFE SCIENCE CLUSTER IS A MEMBER OF 

TLSC Newsletter

Stay updated by signing up for our newsletter! 

Share This