Ny rapport: Den digitale bioteknologien i Norge

Ny rapport: Den digitale bioteknologien i Norge

Senter for Digitalt Liv Norge er ute med en ny rapport som presenterer funn fra en undersøkelse om digital bioteknologi i Norge. The Life Science Cluster har bidratt med innspill underveis i prosjektet. Ifølge Senter for Digitalt liv er et av hovedfunnene fra...