The Board

Monica Larsen, Seniorrådgiver, LMI (Styreleder)

Monica er utdannet MSc i cellebioogi, med hovedfag i immunologi, og er i dag seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Der leder hun arbeidet med FoU og næringsutvikling. Hennes viktigste oppgaver:
– Å jobbe for rammevilkår som stimulerer vekst og utvikling av en kunnskapsbasert og konkurransedyktig legemiddelindustri.
– Bidra med politikkutforming som støtter opp om offentlig-privat samarbeid, slik at vi får styrket det kliniske forskningsmiljøet i Norge, og får utviklet nye legemidler som kommer pasienter til gode.

Hun har hatt en viktig rolle i arbeidsgruppen for forskning i HO21-strategien.

Monica har tidligere vært R&D manager i Inovio AS, både i Norge og i San Diego. Der forberedte hun det kliniske utviklingsprogrammet for Inovios terapeutiske DNA-vaksine mot prostatakreft. Hun har også jobbet som konsulent ved Kunnskapssenteret, vitenskaplig rådgiver i AstraZeneca, seniorrådgiver ved Legemiddelverket, samt ved Universitetet i Heidelberg i Tyskland, Leo Pharma og ved Universitetet i Oslo.

Bjørn K. Pedersen, CEO, Diatec Monoclonals AS

Født i 1956. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Vært leverandør til norske forskningslaboratorier siden 1976 gjennom selskapet A/S E. Pedersen & Sønn. Solgte selskapet til Thermo Fisher Scientific i 2008 og fortsatte å jobbe i Fisher Scientific AS til 2012. Startet Diatec Monoclonals AS i 1986 og har vært involvert i selskapet gjennom styreposisjon og eierskap. Har ledet Diatec Monoclonals AS siden 2013.Er sterkt engasjert i å utvikle norsk industri basert på bioteknologi som en satsning for framtiden. Har også stort engasjement for å øke interessen for realfag for barn og ungdom, og har bl.a. bygget Scilab i samarbeid med Norges Forskningsråd. Er oppnevnt som medlem i Arbeidslivsrådet ved Mat.Nat UiO.

Bjørn Brudevoll, Managing Director, Head4More AS

Bjørn Brudevoll har høyere økonomi- og lederutdanning fra Handelsakademiet, Befalsskolen for Marinen, Sjøkrigsskolen KS1 og KS 2, Forsvarets Stabsskole og BI. Hans militære karriere førte frem til strategiske lederroller i Forsvarets toppledelse, etterfulgt av bred erfaring innen management consulting og mer enn 17 år med sentrale lederroller nasjonalt og internasjonalt i både Mercuri Urval og Head4More.

Bjørn har spesialisert seg innen styrepraksis gjennom studier og forskning innen fagfeltet. Han er selv multigründer og styrerådgiver for ulike virksomheter. Gjennom hele sin konsulentkarriere har Bjørn hatt fokus på Life Science-sektoren, noe som har gitt ham inngående forståelse for området, samt et bredt nettverk både i privat og offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt.

Sigbjørn Olsen, Regulatory Affairs, Link Medical AS

Sigbjørn er utdannet PhD i biomekanikk fra Australia og har nylig startet i LINK Medical. Han jobbet 15 år i Sveits innenfor bioteknologi og medisinsks utstyr. Som prosjektleder i Roche ledet han utviklingsprosjekter fra konsept til full global distribusjon. Han arbeidet med prosesser og forbedringer innenfor GMP og FDA compliance som QA / RA konsulent i en rekke organisasjoner i Europa. Arbeid med innovasjon har vært en gjennomgående motivasjon med arbeid for statlig støtteordninger med startups i Sveits, og nå med organisasjoner her i Norge.
LINK Medical er et Norsk full-service CRO (Contract Research Organization), etablert i 1995, med hovedkontor i Oslo, og over 85 ansatte i Europa. LINK Medical bidrar til en akselerert produktutvikling i samarbeid med Pharma og Medisinsk utstyr selskaper.

Thomas Ramdahl, Managing Director, Bayer AS

Thomas Ramdahl er administrerende direktør i Bayer AS og har arbeidet med utvikling av legemidler, både vitenskapelig og forretningsmessig, i mer enn 20 år. Han kom til Bayer via oppkjøpet av Algeta ASA, som han var med å på bygge opp fra 2001. Før dette har han jobbet med ulike legemiddelprosjekter innen onkologi og hjerte/kar i Pronova og Norsk Hydro siden 1989 med et kort avbrekk innen petrokjemi. Thomas er utdannet sivilingeniør i organisk kjemi fra NTH og har en dr.philos. grad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo.

Ragnhild Dragøy Whitaker, Research Manager Marine Biotechnology, Nofima

Ragnhild har en PhD i kjemi fra Tufts University utenfor Boston MA, og har etter det arbeidet innen utvikling av ulike nanopartikler til imaging og legemiddelleveranser ved Boston University og ved universitetet i Tromsø. Ragnhild har siden vært med på å utvikle og bruke metoder for bioprospektering av bioktive komponenter fra arktiske arter mot dermatologiske indikasjoner. Fra 2014 har Ragnhild jobbet som forskningsleder innen marin bioteknologi ved Nofima der fokuset er å øke verdiskapning fra og bruken av marint restråstoff og lite utnyttede marine biomasser. Ragnhild jobber også som senterleder for Nofimas satsing på utvikling av markedsrettede bærekraftige proteinprodukter fra restråstoff fra hav og land gjennom målrettet og skalerbar bioprosessering. Ragnhild er nestleder i styret for forskningsstiftelsen MABIT, hun sitter i styret i Biotech North, i styret på BioCat forskerskole og har tidligere vært medlem av interimstyret i Arctic Biodiscovery Center. Ragnhild holder for tiden på med en Executive MBA Sustainable Innovation in Global Seafood ved Norges Handelshøyskole.

 

Øivind Enger, Partner, Sarsia Seed Management AS

Øivind er født i 1956 og har en doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. Etter avlagt doktorgrad arbeidet han 10 år som forsker innen mikrobiell økologi og fiskesykdommer ved Universitetet i Bergen.  I 1999 ble han ansatt i prosjektutviklingsselskapet Forinnova som senere gikk over i Sarsia Innovasjon. Sarsia Innovasjon var et selskap for utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte prosjekter. I 2006 var Øivind med å etablere magementselskapet Sarsia Seed Managment AS som har management av såkornfondene Sarsia Seed og Sarsia Seed II. Disse fondene er i dag landets største dedikerte investorer innen tidligfase life science med 10 aktive life science –selskaper i porteføljen. Sarsia-fondene har vært første investor i selskaper som BerGen Bio og Vaccibody.  Øivind har interessert seg særlig for arbeid med IP og patentstrategi og har erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper.

Camilla Haglerød, R&D Director, Oxy Solutions AS

Camilla Haglerød er forsknings- og utviklingsdirektør i Oxy Solutions AS og er ansvarlig for å utvikle blant annet sårhelingsprodukter, både vitenskapelig og forretningsmessig. Hun har tidligere arbeidet i Regenics AS som CEO, hvor hun var med på å utvikle en aktiv ingrediens til bruk i kosmetikk- og sårhelingsprodukter. Hun har sittet i styret til Tekna Biotek i over 5 år, hvor hun nå har funksjon som politisk ansvarlig. Camilla er utdannet fysiolog og har en PhD i nevrovitenskap fra medisinsk fakultet, UiO.

 

 

Jon B. Borgaard

Jon er avdelingsleder i Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus, og leder en enhet som støtter klinisk forskning ved OUS og regionalt i Helse Sør-Øst. Etter utdanning som siv.ing fra NTH med spesialisering innenfor biofysikk, har han jobbet mer enn 20 år med klinisk FoU i internasjonale og norske farmasi og biotech bedrifter. Jon har erfaring som linje og prosjektleder, og har supplert med en Master of Management fra BI. Basis ble lagt i Nycomed Imaging, deretter fulgte roller som Head of Clinical Operations i Clavis Pharma, Clinical Director i PCI Biotech og Prosjektdirektør i LINK Medical. Er opptatt av ledelse og medarbeiderskap i kunnskapsbedrifter, og hvordan gode nettverk kan styrke verdiskapningen i offentlige og private virksomheter.

Hilde Irene Nebb, Prodekan for forskning, UiO MED

Share This