Abbvie

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

AbbVie er et amerikansk legemiddelselskap med lokalt kontor i Norge med ca. 75 ansatte. Vi har en stor medisinsk avdeling, men jobber også innenfor salg, markedsføring, myndighetskontakt, market access/helseøkonomi, finans og regulatorisk.

Avhengig av kandidaten kan oppgaver for en intern være alt fra forefallende arbeid, administrativt eller oppgaver knyttet til spesifikke prosjekter.

Antall interns som er ønsket og avdelinger:

Kapasiteten kan variere fra halvår til halvår, men 2-4 totalt sett. Varigheten vil også variere, fra 1-6 mnd.

Avdelinger som kan være aktuelle for interns er medisinsk, Market Access, Govt’affairs, Regulatory, Marketing.

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Foretrekker søkere under utdanning; både bachelor, master og PhD er interessant.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

AbbVie ble nylig kåret til den beste arbeidsplassen i Norge (GPTW), har svært fleksibel arbeidstid, og har en bred portefølje av dyktige medarbeidere som jobber bredt.

Ved arbeid som utføres utover direkte jobbing med skriving relatert til selve utdanningen, tilbyr vi timelønn for arbeid/oppgaver beskrevet over.

Fagfelt som er relevant for bedriften:

Helseøkonomi, Digital Marketing, farmasi, medisin, andre naturvitenskapelige utdanningsløp.

Nettside

http://www.abbvie.no/

Catapult Life Science

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Bedriften leverer produkutviklingstjenester innenfor kjemi og farmasi. En eventuell intern vil bli gitt et prosjekt; dette vil inkludere praktisk laboratoriearbeid som grunnlag for oppgaven.

Antall interns som er ønsket:

Catapult Life Science har kapasitet til en intern i ett år.

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Bedriften ønsker i utgangspunktet en mastergradsstudent; på sikt kan internshiprogrammet brukes som en phd-arena.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Bedriften jobber for fremtiden for life science, og skal løfte forskning og laboratoriearbeid over til markedet og kommersiell virkelighet – rett og slett skape business av forskning.

Catapult Life Science kan tilby et kunnskapsnettverk, kontaktnettverk, og erfaring fra et industriselskap, men kan ikke tilby foreløpitg ikke tilby lønn. Til gjengeld kan de være behjelpelige med case/data til mastergradsoppgaven/andre oppgaver.

Fagfelt som er relevant for bedriften:

Ønskede fagområder er kjemi, prosesskjemi, og/eller farmasøytisk formulering.

Den ideelle kandidaten har faglig interesse, koblet med innsatsvilje og en seriøs holdning til arbeidet. Bedriften har et åpent arbeidsmiljø, hvor det vil være plass til studenten – også fysisk kontorplass.

Nettside:

http://catapultlifescience.no/nb/forside/

Curida

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Curida er en kontraktsutviklings- og produksjonsbedrift for farmasøytiske produkter. Vi tilbyr produksjon og utviklingstjenester.

Vi søker en kandidat med kompetanse innen formulering av legemidler og/eller relaterte produkter. Kandidaten vil få som oppgave å utføre formuleringsoppgaver, samt utrede forretningsmuligheter innen dette feltet.

Antall interns som er ønsket og avdelinger:

Vi er i utgangspunktet interessert i én person, som i hovedsak vil være tilknyttet avdeling for forretningsutvilkling (Business Development).

Ønsket utdanningsnivå på intern:

PhD eller Master. Studenter på dette nivået er også ok.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Vi kan tilby lønn etter kvalifikasjoner. Curida er en pådriver i utviklingen av norsk helseindustri og en attraktiv arbeidsplass. Vår visjon er å være et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon. Vi har et unikt nettverk innen norsk helsenæring.

Fagfelt som er relevant for bedriften:

Kandidater med farmasøytisk eller kjemisk kompetanse, ideelt sett med en kommersiell forståelse.

Nettside

http://curida.no/

HECO-Laboratorieutstyr AS

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Heco-Laboratorieutstyr jobber innen laboratoriemarkedet sett fra distributør rolle. Videre driver vi også innen produktledelse, prosjektarbeid nasjonalt og internasjonalt. I tillegg jobber de med etablering av nytt et innovativ netthandelkonsept. En intern vil kunne bidra med produktledelse og netthandelsutvikling.

Antall interns som er ønsket:

En person. Programmet kan evt. gå over i fast ansettelse.

 • Produktledelse
 • Netthandel

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Ønskelig Bachelor, men kan også være student i slike/relaterte studier.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Vi forbeholder oss retten til å holde alle muligheter åpne for de rette kandidatene. Internshippet kan, gitt den rette kandidaten, vurderes utvidet til fast ansettelse.

Fagfelt som er relevant for bedriften:

 • Erfaring og eller utdannelse/studier innenfor kjemi/laboratorie
 • Erfaring og eller utdannelse/studier innenfor etablering og drift av netthandel markedsføring/retail

Nettside

http://www.heco.no/

Novartis Norge AS

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Novartis Norge er et sveitsisk legemiddelselskap med 130 ansatte i Norge. Vi rekrutterer jevnlig til nye stillinger, samt har prosjekter gående der det er muligheter for å arbeide på tvers av medisinske og kommersielle fagfunksjoner.  Studenter som arbeider med problemstillinger tilknyttet helseøkonomi, markedstilgang, helsepolitikk er spesielt interessante.

Antall interns som er ønsket og avdelinger:

Novartis kan være interessert i interns og studenter som arbeider med prosjektoppgaver / innleveringer, fra 1-5 studenter med varighet fra 1 til 6 måneder. Dette er avhengig av bakgrunn, fagområde og problemstilling som studentene arbeider med i dag.

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Novartis: Alle nivå er interessant, dette siles eventuelt underveis når vi har aktuelle interne stillinger.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Novartis vil gå inn på goder og betingelser i nærmere dialog med kandidaten. Novartis tangerer som verdens største legemiddelselskap og kan tilby gode karriere og utviklingsmuligheter.

Fagfelt som er relevant for bedriften:

Helseøkonomi, helsepolitikk, statsvitenskap, marketing, medisin, farmasi osv.

Nettside

www.novartis.no

Polypure

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Polypure manages their own projects, from R&D to production, and quality control, and has a hands-on approach to lab work. An intern can contribute with chemical process/production, analysis, and lab work.

Antall interns som er ønsket:

One intern for a 3 to 6 month internship.

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Bachelor, master, or still in education

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Polypure is an expert in a niche business: we offer a unique opportunity to learn about all aspects of how to operate and develop a small business with world wide reach and class.

Polypure will also offer free lunch and some monetary compensation allowance, along with a team of very nice people to work with.

Fagfelt som er relevant for bedriften

Chemistry: organic, analytic, process, and engineer education are all welcome. We look for resourceful and pragmatic people that are dynamic and enthusiastic towards learning new things.

Nettside

www.polypure.com

Torheim Pharmaceuticals

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Torheim Pharmaceuticals leverer prosjektledelse og FoU-tjenester til virksomheter innen livsvitenskap. Oppdragene varierer, men omfatter hele verdikjeden for utvikling av nye medisiner, diagnostikk, og medisinsk teknologi – alt fra idéskaping/forskning via produktutvikling/dokumentasjon til kommersialisering.

En eventuell intern vil bistå i pågående prosjekter, på en måte som i størst mulig grad nyttiggjør seg vedkommendes kompetanse. Slik bistand kan innebære alt fra administrasjon til forretningsutvikling og laboratorieforskning. For tiden bistår vi blant annet klienter med utvikling av et verktøy for pasientrettet kommunikasjon om legemidler; dette kan være ett aktuelt prosjekt å bidra på.

Antall interns som er ønsket:

1-2 interns, i utgangspunktet ingen begrensning på varighet

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Fortrinnsvis Master eller PhD. Gjerne nyutdannede, masterstudenter på siste året kan også være interessant

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Vi kan tilby en hverdag med stor variasjon og mange utfordringer. Søkeren vil få kontorplass i Forskningsparken. I utgangspunktet har vi ikke anledning til å yte lønn, men vi vil vurdere en viss avlønning dersom søkeren i betydelig grad bidrar til verdiskaping i selskapet.

Fagfelt som er relevant for bedriften

Søkere med solid kompetanse innen forretningsutvikling og/eller medisinsk-teknisk utvikling vil være attraktive for oss. En viss forskningserfaring teller positivt. Vi tiltrekker oss gjerne utenlandsk kompetanse.

Nettside

https://torheim.no/

Thermo Fisher Scientific – Life Technologies AS

Litt om bedriften og hva kan en intern bidra med:

Life Technologies AS er et norsk bioteknologiselskap med ca 200 ansatte og er en del av det amerikanske life science-selskapet Thermo Fisher Scientific. Bedriften vår utvikler og produserer paramagnetiske og ikke-magnetiske monodisperse kuler (Ugelstadkuler) som benyttes innenfor diagnostiske immunoassays og molekylære assays, celleterapi, DNA-sekvensering og innen et bredt spekter av forskningsprodukter.

En eventuell kandidat vil kunne jobbe på alt fra forefallende arbeid til oppgaver knyttet til pågående prosjekter, avhengig av utdannelsesnivå.

Antall interns som er ønsket og avdelinger:

I første omgang vil vi se på én kandidat. Varighet vil være fra 2-6 mnd. Mest sannsynlig er det innenfor In vitro diagnostikk eller celleterapi.

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Vi er åpne for kandidater fra Bachelor til PhD nivå.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Bedriften jobber med utvikling av cutting-edge teknologi med overordnet mål om å gjøre verden sunnere, tryggere og mer miljøvennlig. Vi er verdensledende innen teknologiutvikling og var blant de tre finalistene i Norges Smarteste Industribedrift i 2017. Vi er også sertifisert som Great Place To Work.

Vi kan tilby kandidaten et fantastisk arbeidsmiljø, omgitt av svært sterk fagekspertise hvor de får erfaring med hvordan det er å jobbe med innovasjon og i team.

Fagfelt som er relevant for bedriften:

Cellebiologi, immunologi, bioteknologi, molekylær biologi og kjemi (analytisk, organisk).

Nettside

https://www.thermofisher.com/no/en/home/brands/product-brand/dynal/dynabeads-technology.html

Vitas AS

Om bedriften

Vitas AS ble stiftet i 1994. Selskapet har for tiden 17 heltidsansatte, de fleste med PhD eller Master innen analytisk kjemi. Vitas fikk GMP godkjennelse i 2010, en kvalitetsstandard som utstedes av Statens legemiddelsverk (SLV). Vitas er et kontraktlaboratorium som gjør kjemiske analyser, for det meste basert på kromatografiske teknikker. I de siste årene har vi også jobbet mye med ELISA. Våre kunder er fra akademia, sykehus, farmasøytisk industri og helsekostrelaterte bedrifter. Vi har også en betydelig del rettet mot tester for hjemmemarkedet i form av dried blood spot (DBS) teknologi.

Mulige oppgaver hos Vitas kan være (avhengig av akademisk nivå):

 • Opplæring i høyvolum DBS analyser
 • Uttesting av ulike prinsipper for analyser med små volum/DBS
 • Utvikling av analytiske metoder
 • Teknisk dokumentasjon til bruk for nettsider og/eller markedsføringsmaterialet

Antall interns som er ønsket:

1-2 personer, 3 mnd.

Ønsket utdanningsnivå på intern:

Alle utdanningsnivåer kan være aktuelle.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Erfaring fra et høykompetent kjemisk analytisk miljø. En av få kommersielle laboratorier i Norge, men som likevel er nært knyttet opp mot akademia. Firmaets utspring er fra ernæringsinstituttet, Det medisinske fakultet, UIO. Vi har vært partnere i flere FP7 EU prosjekter og er nå deltagere i Lifebrain, et Horizon 2020 prosjekt.

Noe lønnskompensasjon kan være aktuelt for ferdig utdannede kandidater.

Fagfelt som er relevant for bedriften

Selvstendige, kunnskapstørste og strukturerte kandidater med bakgrunn fra analytisk kjemi.

Det kan også være av interesse for kandidater som har erfaring/utdannelse innen media, webdesign og markedføring, med samtidig forståelse/ interesse for «natural sciences» eller vise versa.

Nettside

http://vitas.no/

iNANOD AS

About the company

iNANOD AS is a newly established bio-tech company in Oslo, Norway. iNANOD is entering a research phase for faster and more targeted delivery of cancer medicines through collaborative research, using existing infrastructure surrounding Oslo.

Number of interns desired:

2

Desired Academic level on interns:

Intern 1: life science or nanotechnology background, having a Master’s degree and intends to write an application for an industrial PhD grant for her/his own fellowship. Final year Master’s student are also welcome to get in touch.

Intern 2: IT, web-desig and animation knowledge; having some biotechnological knowledge is a plus.

Academic fields relevant to the business:

Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Experience and knowledge with Liposomes and monoclonal antibody, nano-technology, pharmacy, drug design and delivery. Entrepreneurial attitude is a plus.

What makes the company attractive to the candidate, and what can the company offer

iNANOD AS is a newly established company to develop future nanomedicines against various types of cancer based on a platform technology. If any young scientist intends to gain experience on how to develop future drugs based on nanotechnology, they should get in touch with us. Being an SME along with various collaborative partners we can offer many options to young scientific talents to address real challenges and obtain exposure to cutting-edge research.

Homepage:

www.inanod.com

ICCD AS

Om bedriften

ICCD AS arbeider med flere prosjekter som kan være relevante for mulige interns.

Prosjektsammendrag:

 • Project (1): Innovative diagnostic service development for patients with human neoplastic diseases

Prosjekts periode: 2017 (October) – 2019 (March)

Project main focus – clinical development of a robust biomarker test as an implemented clinical diagnostic service test for the Hospital-based laboratories (complimentary to histopathology) and/or Physician/Dermatologist-Office-Based Laboratories (complimentary to dermatoscopy), in collaboration with pilot customers from specialty hospital units in the clinical trials towards a spectral biomarker test (diagnostic, predictive, screening) to be documented for its clinical utility and economic value with the use of a commercially available FTIR (Fourier transform infrared) microspectroscopy towards its standardisation and regulatory approval(s) worldwide.

Another main project focus – a laboratory development of a biomarker analytical test for establishing a company contract medical laboratory for a spectral biomarker service provision on its validation in generating data to be used in support of regulatory submissions in preclinical and clinical studies for potential customers from Pharma, as well for CRO’s and/or research analytical services for Academia.

 • Project (2): Commercialization of FTIR technology as IVD and MDD

Project is aiming commercialization of the Life Science FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) technology as In Vitro Device (IVD) and specialty Medical Diagnostic Device (MDD) for the patients with benign, premalignant and malignant neoplastic diseases, to be sold with CE-marking within the European Economic Area (EEA) and FDA-approved in North & South America.

 • Project (3): Research and development of FTIR technology as a novel spectral DNA and protein sequencing technology for medical and pharmaceutical use

ICCD AS has an idea to promote FTIR technology of Life Science as a novel DNA and protein sequencing technology directly used on reagent-free tumorous tissue samples for diagnosing, screening and predicting benign, premalignant and malignant human neoplastic diseases on the patients, based on innovations described in two PCT patent applications – PCT/EE2013/000001 & PCT/EE2013/000003 (Inventor: Natalja Eikje).

Antall interns ønsket

ICCD AS har én nåværende avdeling, og søker forskjellige offentlige finansmekanismer til å støtte fire prosjekter basert på FTIR (Fourier transform infrared) spektroskopi i bedrift. Hvis samtlige prosjekter får finansiell støtte, vil ICCD AS invitere 1-4 interns (1 intern/per prosjekt), eller 1 intern som vil jobbe i 4 prosjekter i forskjellige tidsperioder (avhengig av tidspunkt for finansiell støtte).

Ønsket utdanningsnivå på intern

Utdanningsnivå er ikke viktig, så lenge intern har kapasitet til å operere og analysere spektra ved bruk av FTIR spektroskopisk intrumentarium med forskjellige tilbehør. Dette inkluderer mikroskop for in vitro-måling av kreftvev fra menneske og/eller fiber optikk for in vivo-måling av pasienter med kreft. Tverrfaglige prosjekter i ICCD AS gir muligheter for interns på alle akademiske nivåer.

Hva gjør bedriften attraktiv for kandidaten, og hva kan bedriften tilby:

Innovative prosjekter, erfaring ved bruk av FTIR teknologi in vitro, ex vivo og in vivo, lønn for aktuelle aktiviteter i løpet av forskjellige prosjekter.

Fagfelt som er relevante for bedriften

Kjemi (molekylær analyse i menneskevev), Fysikk/Ingeniør (in-house bygging av fiber-optisk instrumententarium), Matematikk/IT (automatisk spektrumanalyse/big data analyse/programvareutvikling), Farmasi (spektrumanalyse av personalized medical treatment og drug development guidance), Medisin (utvikling av ny objektiv diagnose in vitro, ex vivo og in vivo til kreftpasienter/standardization of new diagnostic service with the use of a spectral biomarker/DNA- and protein spectral sequencing for diagnostisk bruk på pasientene med kreft), osv.

Nettside

http://iccd.eu

 

 

Share This