– ny mulighet for å bidra til vekst i norsk life science-industri

Catapult Life Science AS vil tilby små og store life science selskaper infrastruktur og kompetanse for å drive småskala produksjon, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. I første omgang vil Catapult Life Science tilby anlegg for teknisk utvikling og produksjon. GMP produksjon vil tilbys fra 2018.

«Catapult Life Science er etablert for å bidra til at norsk livsvitenskap kan vokse ut av laboratoriet, og bidra til aktivitet og verdiskapning i Norge.» sier selskapets gründer, ildsjel og CEO Astrid Hilde Myrset

«For oppstarten har vi funnet egnede lokaler på Fornebu, for å være i nærheten av de ledende norske kompetansemiljøene innen livsvitenskap i Norge, inkludert Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Parallelt jobber vi for at fremtidens Katapultsenter for Livsvitenskap skal kunne plasseres i Ullevål-Gaustadbekkområdet, i forbindelse med at Livsvitenskapsbygget kommer på plass.» sier hun videre. «Vi vil bringe industriens kompetanse om produktutvikling, regulatoriske krav og markedsbehov til Universitetet og forskningsmiljøene, ved å involvere studenter og stipendiater, og samarbeide for gjensidig kunnskapsutveksling.»

Selskapet vil i samarbeid med The Life Science Cluster og LMI arbeide aktivt med å utvikle et sterkt nettverksmiljø av aktører som er opptatt av produksjon, og slik bidra til at også storskalaproduksjonen skal kunne foregå i Norge.

Kunder og virksomhet

Selskapet skal drive kommersielt og selge tjenester relatert til produktutvikling, og har allerede investert i utstyr og inventar fra GE Healthcare, for prosessutvikling og produksjon. I senteret vil kunder kunne leie seg inn for større eller mindre oppdrag, og de kan velge om de ønsker å gjennomføre prosessen med eget eller leie personell fra Catapulten. Catapult Life Science vil bistå alle kunder med kvalitetssystem, HMS etc. Selskapet er i sluttforhandlinger med de første kundene.

Invitasjon til planlagt emisjon

For å muliggjøre etableringen på Fornebu, vil selskapet hente inn penger fra eksisterende og nye eiere 22. mars 2017. I kommende emisjon vil dagens eiere invitere inn både finansielle aktører og eiere som kan bidra til et utvidet tjenestetilbud til kundene.

Dagens aksjonærer er Oslotech AS, SINTEF, Diatec Monoclonals AS, Sanivo Pharma AS, Polypure AS, SurViva AS, Kristin Merethe Schoultz og Arne W. Aabye.

Interessenter bes laste ned vedlagte invitasjon med ytterligere detaljer.

 

Last ned invitasjon her.
Share This